ဦးထင်ကျော်သည် “လက်ရှိအလုပ်တာဝန်များမှ အနားယူလိုသောကြောင့်” မတ် ၂၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးမှ နုတ်ထွက်သွားသည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကြေညာခဲ့သည်။