လူမှုအဖွဲ့အစည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများသည် ဒေသတွင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလျှက် ရှိသော်လည်း နိုင်ငံအဆင့် မူဝါဒများကြောင့် အသေးစား လုပ်ငန်းများ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်မှုတွင် အတားအဆီးများ ရှိနေသေးသည်။