အဆိုပါ လက်နက်ခဲယမ်း ပစ္စည်း အမြောက်အများအား ရန်ကုန်မြို့သို့ သယ်ယူလာနိုင်သဖြင့် ရန်ကုန်မြို့၏ လုံခြုံရေးအတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေသည်