သမ္မတသစ်ဦးထင်ကျော်ထံ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံတော်သမ္မအ၏ တာဝန်များနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လွှဲပြောင်းပေးအပ်