ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြေးဆွဲနေသည့် ဘတ်စ်စကားများ စုပေါင်းပြေးဆွဲသည့် စနစ်သို့ စတင်ပြောင်းလဲသည့် ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့တွင်ပင် ခရီးသွားပြည်သူများအများစုမှာ ၎င်းတို့စီးမည့် ဘတ်စ်ကား စီးနိုင်ရေးအတွက် အခက်အခဲများ စတင်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။

An investigation into allegations of poor performance from the Mon State Chief Minister U Min Min Oo has highlighted deep divisions within the party, amid concerns the state government there is too close to the business community.