နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာ အထက်ပါ ရှစ်ချက်ကို သဘောမတူနိုင်ခဲ့တာဟာ နိုင်ငံတော်၏ နယ်မြေအပိုင်းအခြားဟူသမျှသည် နိုင်ငံတော်မှ မည်သည့်အခါမှ ခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့ အခြေခံမူဝါဒကို ညှိနှိုင်းမရတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။