ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ပထဝီ အနေအထားအရ သီးခြားဖြစ်နေသဖြင့် ရခိုင်လယ်သမားတို့မှာ ဈေးကွက်နှင့်လည်း အလှမ်းဝေး၊ အထွက်နှုန်း နှစ်ဆတိုးစေမည့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် စပါးမျိုးတို့ကိုလည်း လက်လှမ်းမမှီ ဖြစ်နေလေရာ စားနပ်ရိက္ခာ လုံလောက်ရေးအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြရသည်။