ရခိုင်ပြည်နယ် ကျေးရွာတစ်ရွာမှ ဒေသခံ ငါးဦးသည် ရှေးဟောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတွင် ပါဝင်မိခဲ့ရာမှ ထောင်ကျခဲ့ရသည်။