ရခိုင်ပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းဒေသရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၃ဝ တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ၎င်းတို့မှမွေးဖွားလာသော အသက် ၂ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအား ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ဖြင့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့သည့် တက်လမ်းအာဟာရစီမံချက်၏ အောင်မြင်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြားဒေသများတွင်လည်း အလားတူအစီအစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် အစိုးရအား အထောက်အပံ့ကောင်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။