မြတ်ကျော်သူ

ဝ ပြည်နယ်အနေဖြင့် "လက်ရှိအနေအထား၊ အခြေအနေအတိုင်း" ဆက်လက်စောင့်ထိန်းသွားမည်ဟု ဝ ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့အစိုးရ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပေါက်ယူချန်းက ယနေ့ (ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့)တွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။

Media outlets throughout the country are struggling with low revenues, the risk of legal harassment and subsidised competition in the form of state-owned dailies.