ငါးဇွန်မြို့နယ်ရှိ ဧက ၂၀ ရှိ စိုက်ခင်းသို့ ဧပြီ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဆေးခြောက်ပင် ၃၅၀,၀၀၀ ခန့်အား တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။