နဂါးများနှင့် မှော်ဆရာစုန်းထီးများကို ကိုယ်စားပြုနေသော အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားသည့် ခေါင်းဝတ်အစွပ်များ ဝတ်ဆင်ထားသည့် ပအို့ဝ်တိုင်းရင်းသားများက ကြီးမားသော အိမ်လုပ် မီးလုံးများကို ကောင်းကင်ထဲသို့ ပစ်လွှတ်နေကြသည်။ ယင်းသို့ ပစ်လွှတ်မှုမှာ မိုးကောင်း၍ ငွေပေါစေရန် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သည့် တောင်းဆို ဆုတောင်းပွဲဖြစ်သည်။