၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာတွင် အစိုးရက ကျွဲနွားအရှင်တင်ပို့မှုအပေါ် ပိတ်ပင်ချက်ကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက် ကျွဲနွားတင်ပို့မှုပမာဏ မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း စည်းမျဉ်းသစ်များချမှတ်မှုကြောင့် ကျွဲနွားအရှင် တင်ပို့မှုလုပ်ငန်း ထိခိုက်ခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။