တစ်နိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့်လည်း အဖြစ်နိုင်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး အားပေး ထောက်ခံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်