လူမှုကွန်ယက် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ၊ ဘဏ်တွေကိုအသုံးပြုပြီး လောင်းရတဲ့စနစ်တစ်ခုကို ဒိုင်တွေက တီထွင်ခဲ့ပြီး ဘောလုံးပွဲလောင်းကစားသူများကို ဆွဲဆောင်နေပါတယ်