ဥပဒေအတည်ပြုပြီးပါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် အချုပ်အခြာအာဏာ သုံးရပ်စလုံးတွင် ပါဝင်ခွင့် ရရှိသွားမည်ဖြစ်သည်

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသစ်နှစ်ဦးအား ထပ်မံခန့်အပ်မည်ဖြစ်သည်။