ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူများထဲတွင် ၈၈ မျိုးဆက် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ မမီးမီး၊ မနီလာသိန်းတို့လည်း ပါဝင်သည်